(Italiano)

Apostille

Apostille pieczęć potwierdzająca autentyczność pochodzenia dokumentów poprzez potwierdzenie/weryfikację podpisu i/lub pieczęci osoby, która wydała dokument.

Apostille można uzyskać w następujących organach państwowych Ukrainy:

  • Ministerstwo Nauki i Oświaty
  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W niektórych wypadkach może być potrzebny podwójna klauzula apostille. W tym przypadku wymagane jest postawienie apostille na oryginale dokumentu. Następnie wykonywane jest tłumaczenie, na którym po poświadczeniu przez notariusza jest stawiana apostille.

Klauzula apostille jest przykładana bezpośrednio na oryginale dokumentu lub na specjalnie załączonym arkuszu (alonż)

Termin 5-10 dni roboczych

Apostille (pilne) 1 dzień roboczy

Typ dokumentu/Ministerstwo

Termin

Wartość

1.

Dokumenty z USC: świadectwa, wyciągi / Ministerstwo Sprawiedliwości

4 d. r.

1 d. r.

150 UAH

200 UAH

2.

Oświadczenia notarialne, notarialnie uwierzytelnione tłumaczenia, kopie, orzeczenia sądu dla osób fizycznych / Ministerstwo Sprawiedliwości

7 d. r.

1 d. r.

150 UAH

200 UAH

3.

Oświadczenia notarialne, notarialnie uwierzytelnione kopie, orzeczenia sądu dla osób prawnych (+ pismo towarzyszące)

5 d. r.

1 d. r.

150 UAH

200 UAH

4.

Zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia / Ministerstwo Spraw Zagranicznych

1 d. r.

150 UAH

5.

Świadectwa dojrzałości i dyplomy z suplementami (nowego wzorca plastykowe) / Ministerstwo Oświaty i Nauki

1 d. r.

10 d. r.

500 UAH

250 UAH

6.

Świadectwa dojrzałości i dyplomy z suplementami (starego wzorca papierowe) / Ministerstwo Oświaty i Nauki

25 d. r.

40 d. r.

500 UAH

250 UAH