(Italiano)

Legalizacja

legal

Legalizacja procedura potwierdzenia autentyczności dokumentów urzędowych lub poświadczanie autentyczności podpisów funkcjonariuszy, uprawnionych do poświadczania podpisów na dokumentach, a także autentyczności odcisków stempli, pieczęci, którymi opatrzone są dokumenty.

Oficjalne dokumenty po legalizacji w Departamencie Służby Konsularnej powinny być poświadczone w placówce dyplomatyczne kraju, do którego są skierowane.

Legalizacja dokumentów do Włoch
(akredytowane tłumaczenie + poświadczenie w konsulacie Włoch)

Dokumenty

Termin

Wartość

1.

Akt urodzenia/małżeństwa/zgonu/zmiany imienia z USC

10-15 d. r.

600 UAH

2.

Zaświadczenie o niekaralności / zameldowaniu / składzie rodziny

10-15 d. r.

600 UAH

3.

Wyciąg o nazwisku noszonym przed ślubem / dane o innym małżonku

10-15 d. r.

700 UAH

Dokumenty notarialne: oświadczenia, pełnomocnictwa

10-15 d. r.

800 UAH

Konsularna legalizacja dokumentów
(dla krajów niebędących członkami konwensji haskiej)

Typ dokumentu/Ministerstwo

Termin

Wartość

1.

Legalizacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych

1-2 d. r.

250 UAH

2.

Legalizacja Ministerstwa Sprawiedliwości

3-4 d. r.

250 UAH

3.

Opłata konsularna w zależności od kraju

2-9 d. r.

15-35 $

W koszt wchodzą wszelkie wydatki związane z dostawą, dokumenty są przyjmowane i odbierane we Lwowie, dlatego dzień złożenia i odebrania dokumentów nie są wliczane.